Info

Uurrooster

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

opvang

opvang

opvang

opvang

opvang

08.15

poort open

poort open

poort open

poort open

poort open

08.30

start lessen

start lessen

start lessen

start lessen

start lessen

12.05

einde lessen

einde lessen

einde lessen

einde lessen

einde lessen

12.05

middagmaal

middagmaal

middagmaal

middagmaal

13.00

poort open KS

poort open KS

poort open KS

poort open KS

13.10

poort open LS

poort open LS

opvang

poort open LS

poort open LS

13.15

start lessen KS

start lessen KS

start lessen KS

start lessen KS

13.25

start lessen LS

start lessen LS

via

start lessen LS

start lessen LS

15.10

einde lessen KS

einde lessen KS

einde lessen KS

einde lessen KS

15.20

einde lessen LS

einde lessen LS

gemeente

einde lessen LS

einde lessen LS

15.20

opvang

opvang

opvang

opvang

17.30

opvang sluit

opvang sluit

opvang sluit

opvang sluit

lessen : de kinderen zijn op school aanwezig

betalende opvang

KS : kleuterschool    LS : lagere school

Kleuterschool


Kinderen kunnen naar de kleuterschool vanaf 2 en een half jaar.

Onze kleuterschool is gevestigd in de Grijphoek in een groen kader waar de kinderen maximale kansen krijgen om zich te ontplooien.

Een klein schooltje met zes klasjes midden in het centrum van Zelzate.

Lagere afdeling


De lagere school is gevestigd in de Patronagestraat.

We zijn buren met de middelbare school, maar hebben de geborgenheid van een lagere school.

Opvang


Onze school organiseert zowel op de kleuterschool als op de lagere afdeling voor- en naschoolse opvang.

Op woensdagnamiddag hebben we een samenwerking met de opvang van de gemeente Zelzate.

Schooltoeslag


Vanaf schooljaar 2019 – 2020 wordt de schooltoeslag geïntegreerd in het Groeipakket,

de vernieuwde kinderbijslag (op 01/01/2019 van start gegaan).
Het recht op schooltoeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders en het voldoende aanwezig zijn van de leerlingen op school.

Ouderraad


Wil je bij de toffe ploeg van de ouderraad komen ?

Spring even binnen op school of neem een kijkje op facebook https://www.facebook.com/OuderraadSintLaurensCentrum/


CLB


Klik hier voor de folder van het CLB en hier voor nog wat exra info.

klik hier voor info i.v.m. werking in coronatijden.


Contactgegevens voor onze school


CLB-medewerker Jolien Dhont


Vrij CLB regio Gent

Halvemaanstraat 96

9040 Sint-Amandsberg

09 277 84 00

basis@vclbgent.be

www.vclbgent.be


Meldpunt voor klokkenluiders


De klokkenluidersrichtlijn is ingevoerd door het Europees Parlement.

Deze richtlijn heeft de bedoeling om personen te beschermen die in hun werkomgeving verkregen informatie over inbreuken of vermoedens van inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden.


De inbreuken of bezorgdheden die via deze weg gemeld worden kunnen gaan over volgende onderwerpen:

  • overheidsopdrachten
  • fraude of schade van financiële belangen
  • productveiligheid en -conformiteit
  • veiligheid van vervoer
  • bescherming van het milieu
  • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
  • veiligheid van levensmiddelen
  • volksgezondheid
  • consumentenbescherming
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens
  • inbreuken in verband met de interne markt (regelgeving Europese Unie)

Op 21 juni 2023 heeft het Vlaams Parlement het Klokkenluidersdecreet Onderwijs definitief aangenomen. Dat is officieel in werking getreden op 11 augustus 2023. Het nieuwe decreet bepaalt dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een intern meldpunt.


Wenst u een melding te maken? Dan kan dit op de volgende manieren:

  • Telefonisch:
   • Katrien Van Bastelaere , medewerker personeelsdienst cluster Wachtebeke-Zelzate, 09/344 00 32, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de kantooruren.
   • Valerie Buysse, medewerker personeelsdienst cluster Wachtebeke-Zelzate, 09/345 53 19, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de kantooruren.
  • Via brief: (zorg ervoor dat je “vertrouwelijk” vermeldt op de enveloppe)

VZW Organisatie Broeders van Liefde, Cluster Wachtebeke-Zelzate t.a.v. Valerie Buysse, Patronagestraat 51, 9060 Zelzate

VZW Organisatie Broeders van Liefde, Cluster Wachtebeke-Zelzate t.a.v. Katrien Van Bastelaere, Assenedesteenweg 115, 9060 Zelzate

  • In persoon, door een afspraak te maken met Katrien Van Bastelaere of Valerie Buysse via het telefoonnummers die hierboven vermeld staan.
  • Online via volgende link: Meldpunt cluster Zelzate-Wachtebeke

Wenst u hulp bij het online melden, maak dan gebruik van onderstaande handleiding.


Handleiding melding klokkenluidersinstrument