Welkom

Patronagestraat 52 9060 Zelzate

secretariaat@basila.be 09 3455995

Belangrijke data oktober 2017

Schoolactviteiten

Op woensdag 13 september, de dag van de sportclubs, maakten onze leerlingen kennis met een aantal sporten die je in Zelzate kunt beoefenen : judo, tennis, voetbal, atletiek, basket en dansen.

De kleuters kwamen in sportkledij naar school. Ze startten en eindigden de schooldag met enkele leuke dansjes. Kijkt u maar naar de foto's.

Ona vertelt ...

We gingen naar de STEM-klas bij juf Siska waar we eerst naar twee filmpjes keken van de orkaan Irma.

Daarna vermeldde de juf de opdracht. We moesten in groepjes een manier bedenken om een papieren huisje niet onder water te laten komen. We mochten allerlei materialen gebruiken.

Ten slotte hebben we de werkjes ook uitgetest en er waren 2 groepjes in geslaagd om hun huisje droog te laten. Het was een hele leerrijke en plezante activiteit!

 

Welkom op onze CodesCool !

 

CodesCool zet zich in om kids uit het 5de leerjaar na schooltijd te leren programmeren.

Onze school heeft beslist deel te nemen aan dit initiatief.

De leerlingen komen wekelijks een uurtje samen om aan de slag te gaan aan de computer.

Spelenderwijs programmeren met leuke software, leren hoe computers werken, stap voor stap digitale verhalen en de leukste computerspelletjes ontwerpen en zelfs naar het einde toe aan de slag gaan met robots. Allesbehalve een saaie computerles!

Op 1 september mochten we heel wat blije gezichten welkom heten op onze school.

Als thema kozen we dit schooljaar: ‘Ik hou van respec(k)t’.

We willen onze leerlingen leren respect te hebben voor zichzelf, voor elkaar, voor iedereen, voor materiële dingen, …

 • Maandag 2 oktober : Opstart CodesCool voor het 5de lj.
 • Dinsdag 3 oktober : Fietscontrole + Dodehoekspiegel voor het 5de lj.
 • Vrijdag 6 oktober : Facultatieve vrije dag
 • Dinsdag 10 oktober : Schoolfotograaf
 • Vrijdag 13 oktober : Groep 1, 2 en 3 gaan naar het bos in Puyenbroeck
 • Woensdag 18 oktober : Conferentie
 • Zaterdag 21 oktober : Bossouper
 • Maandag 23 - 27 oktober : Bosklassen in Sart-Lez-Spa voor het 6de lj.
 • Maandag 23 oktober : Grootouderfeest voor groep 1 en 2
 • Dinsdag 24 oktober : Grootouderfeest voor groep 3 en 4
 • Donderdag 25 oktober : Grootouderfeest voor groep 5 en 6
 • Vrijdag 26 oktober : Rapport periode 1