Welkom

Patronagestraat 52 9060 Zelzate

secretariaat@basila.be 09 3455995

Belangrijke data januari 2018

Markten For Life,

een warme actie voor VZW Lichtpunt !

Klik hier of op de afbeelding om de foto’s te bekijken.

 

Kerstmis

Ouders en grootouders knutselen samen met de kleuters van groep 1, 2 en 3 rond het thema ‘Kerstmis’. Klik op de foto voor meer foto's !

Sinterklaas en Geschenken Sint

 

6 december was het weer zover : Sinterklaas bracht een bezoek aan onze kleuterschool en lagere school. Om te zien hoe gezellig het hier was die dag, klikt u op de foto om meer foto’s te bekijken.

En dankzij het oudercomité kon de Sint dit jaar heel veel geschenken brengen voor elke klas. Wat we zoal kregen ziet u hier.

 

Wij doen ook mee aan de Warmste Week van Music For Life 2017 !

Onze acties 'Markten for life' zullen plaats vinden op 11 december op de wekelijkse markt van Zelzate en op 12 en 13 december in de kleuterschool. Meer info hierover volgt nog ...

We kozen als goed doel voor Vzw Lichtpunt, een vrijwilligersorganisatie die zich verzet tegen armoede en de ongelijkheid die daaruit voortvloeit.

Wij dragen deze organisatie een warm hart toe.

 

Op woensdag 13 september, de dag van de sportclubs, maakten onze leerlingen kennis met een aantal sporten die je in Zelzate kunt beoefenen : judo, tennis, voetbal, atletiek, basket en dansen.

De kleuters kwamen in sportkledij naar school. Ze startten en eindigden de schooldag met enkele leuke dansjes. Kijkt u maar naar de foto's.

Ona vertelt ...

We gingen naar de STEM-klas bij juf Siska waar we eerst naar twee filmpjes keken van de orkaan Irma.

Daarna vermeldde de juf de opdracht. We moesten in groepjes een manier bedenken om een papieren huisje niet onder water te laten komen. We mochten allerlei materialen gebruiken.

Ten slotte hebben we de werkjes ook uitgetest en er waren 2 groepjes in geslaagd om hun huisje droog te laten. Het was een hele leerrijke en plezante activiteit!

 

Welkom op onze CodesCool !

 

CodesCool zet zich in om kids uit het 5de leerjaar na schooltijd te leren programmeren.

Onze school heeft beslist deel te nemen aan dit initiatief.

De leerlingen komen wekelijks een uurtje samen om aan de slag te gaan aan de computer.

Spelenderwijs programmeren met leuke software, leren hoe computers werken, stap voor stap digitale verhalen en de leukste computerspelletjes ontwerpen en zelfs naar het einde toe aan de slag gaan met robots. Allesbehalve een saaie computerles!

De bosklassen voor het zesde leerjaar waren dit jaar wederom een groot succes.

Om een beeld te krijgen van de sfeer en de activiteiten tijdens deze prachtige week klikt u hier of op de foto

 

Op woensdag 8 november organiseerden we een eerste bijeenkomst voor de ouders van onze kleuters.

Het thema was ‘Kleuters in beweging’. Hier ziet u enkele foto’s.

Op 31/01/2018 volgt het tweede thema ‘Taal en meertaligheid’ en op 14/03/2018 bespreken we het onderwerp ‘Opvoeden thuis en op school’.

De uitnodigingen hiervoor zullen tijdig bezorgd worden aan de ouders van de kleuters.

Op 1 september mochten we heel wat blije gezichten welkom heten op onze school.

Als thema kozen we dit schooljaar: ‘Ik hou van respec(k)t’.

We willen onze leerlingen leren respect te hebben voor zichzelf, voor elkaar, voor iedereen, voor materiële dingen, …

Schoolactviteiten

  • Dinsdag 9 januari : Bezoek aan het speelgoedmuseum in Mechelen voor het 4de leerjaar
  • Woensdag 10 januari : Kriebelteam
  • Vrijdag 12 januari : Geen opvang na school vanwege nieuwjaarsreceptie
  • Maandag 15 januari om 19 uur : Infoavond voor ouders en leerlingen van het 6de leerjaar
  • Donderdag 25 januari : Workshop Hiphop en Rap voor het 5de lj.

Gedichtendag voor de hele school !

  • Maandag 29 januari : SVS Alles met de bal voor het 4de leerjaar
  • Woensdag 31 januari : Zwemmen voor groep 6

‘Thuis op school’ voor ouders kleuters, thema : Ik leer taal – Ik leer meerdere talen