Welkom

Patronagestraat 52 9060 Zelzate

secretariaat@basila.be 09 3455995

Belangrijke data voor het schooljaar 2018 – 2019 :

 

  • Eerste communie : zondag 5 mei om 9 uur
  • Vormselviering : zondag 2 juni om 9 uur

De uitslag van de tombola kan je hier raadplegen.

De klaslijsten voor het nieuwe schooljaar kan je hier raadplegen.

Voor iedereen een prettige en zonnige

vakantie !

Schoolactviteiten

Schoolfeest

 

Koen Van Waesberghe maakte tijdens het schoolfeest foto's van het prachtige optreden van onze leerlingen. Klik op de foto voor meer foto's om ze te bekijken.

 

 

Foto’s speeldorp klik hier

Zuidactie : Verborgen schatten

 

Metike speelt graag verstoppertje... Maar niet haar leven lang!

 

Broeders van Liefde Saul en Edouard startten een nieuw project op in het Ethiopische stadje Yirgachaffe. Ze geven thuiszorg en onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking. Meestal gaat het om kinderen die een verborgen bestaan leiden, zoals Metike. Uit onmacht, onwetendheid of schaamte... Het meisje brengt haar hele leven al door in haar klein huisje van slechts een paar vierkante meter groot. Dit is haar hele wereld...

De broeders zien het als hun missie om al die "verborgen schatten" in Yirgachaffe te ontdekken en hen de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen. Want ieder kind heeft recht op onderwijs, ieder kind heeft het recht om het beste uit zichzelf te halen!

 

Saul en Edouard willen hun activiteiten in Yirgachaffe stap voor stap verder uitbouwen. Ze willen er vooral een duurzaam project van maken dat door de lokale gemeenschap wordt gedragen.

 

Op dinsdag 20 maart organiseerden we op onze school een inleefdag om onze leerlingen te sensibiliseren en informeren over het doel van deze Zuidactie.

Klik hier om een indruk te krijgen van deze dag.

 

Thema van de jeugdboekenmaand : Eureka !

Een jeugdboekenmaand rond wetenschap en techniek.

Over willen weten, zoeken, kijken, iets proberen, uitvinden, ontwerpen, mislukken en opnieuw proberen …

Onze leerlingen gingen naar de bib en speelden een leuk interactief spel.

Ze werden ook uitgedaagd om één of meerdere robotjes te maken : kleurrijke, zotte, handige, vrouwelijke, behulpzame, mannelijke, zonnige, propere … robotjes.

In de bib worden momenteel onze creaties tentoongesteld.

 

Vrijdag 9 maart deden we mee met de derde Nationale Pyjamadag van Bednet.

Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen van thuis uit en samen met hun eigen klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te doen aan de pyjamadag tonen we dat we de zieke kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet meer bekend.

Hier en op de klasblogs vindt u heel wat leuke foto’s van onze leerlingen en leerkrachten in pyjama.

 

Vrijdag 2 februari : Wij houden de traditie van Maria Lichtmis in ere :

Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm.

Ouders, grootouders en kleuters bakten lekkere pannenkoeken.

Klik op de foto voor meer foto's.

 

Poëzieweek

Wij deden ook dit jaar weer mee. Thema ‘Theater’

Klik hier om de foto’s te bekijken

 

Sinterklaas en Geschenken Sint

 

6 december was het weer zover : Sinterklaas bracht een bezoek aan onze kleuterschool en lagere school. Om te zien hoe gezellig het hier was die dag, klikt u op de foto om meer foto’s te bekijken.

En dankzij het oudercomité kon de Sint dit jaar heel veel geschenken brengen voor elke klas. Wat we zoal kregen ziet u hier.

 

Markten For Life,

een warme actie voor VZW Lichtpunt !

Klik hier of op de afbeelding om de foto’s te bekijken.

 

Kerstmis

Ouders en grootouders knutselen samen met de kleuters van groep 1, 2 en 3 rond het thema ‘Kerstmis’. Klik op de foto voor meer foto's !

Woensdag 31 januari kwamen ouders en grootouders samen in de kleuterschool voor een interactieve informatiesessie over ‘Taal en meertaligheid’.

Het doel was om kennis te maken met methodes en materialen om kleuters thuis te ondersteunen en stimuleren bij hun taalontwikkeling.

Klik op de foto voor meer.

 

Wij doen ook mee aan de Warmste Week van Music For Life 2017 !

Onze acties 'Markten for life' zullen plaats vinden op 11 december op de wekelijkse markt van Zelzate en op 12 en 13 december in de kleuterschool. Meer info hierover volgt nog ...

We kozen als goed doel voor Vzw Lichtpunt, een vrijwilligersorganisatie die zich verzet tegen armoede en de ongelijkheid die daaruit voortvloeit.

Wij dragen deze organisatie een warm hart toe.

 

Op woensdag 13 september, de dag van de sportclubs, maakten onze leerlingen kennis met een aantal sporten die je in Zelzate kunt beoefenen : judo, tennis, voetbal, atletiek, basket en dansen.

De kleuters kwamen in sportkledij naar school. Ze startten en eindigden de schooldag met enkele leuke dansjes. Kijkt u maar naar de foto's.

Ona vertelt ...

We gingen naar de STEM-klas bij juf Siska waar we eerst naar twee filmpjes keken van de orkaan Irma.

Daarna vermeldde de juf de opdracht. We moesten in groepjes een manier bedenken om een papieren huisje niet onder water te laten komen. We mochten allerlei materialen gebruiken.

Ten slotte hebben we de werkjes ook uitgetest en er waren 2 groepjes in geslaagd om hun huisje droog te laten. Het was een hele leerrijke en plezante activiteit!

 

Welkom op onze CodesCool !

 

CodesCool zet zich in om kids uit het 5de leerjaar na schooltijd te leren programmeren.

Onze school heeft beslist deel te nemen aan dit initiatief.

De leerlingen komen wekelijks een uurtje samen om aan de slag te gaan aan de computer.

Spelenderwijs programmeren met leuke software, leren hoe computers werken, stap voor stap digitale verhalen en de leukste computerspelletjes ontwerpen en zelfs naar het einde toe aan de slag gaan met robots. Allesbehalve een saaie computerles!

De bosklassen voor het zesde leerjaar waren dit jaar wederom een groot succes.

Om een beeld te krijgen van de sfeer en de activiteiten tijdens deze prachtige week klikt u hier of op de foto

 

Op woensdag 8 november organiseerden we een eerste bijeenkomst voor de ouders van onze kleuters.

Het thema was ‘Kleuters in beweging’. Hier ziet u enkele foto’s.

Op 31/01/2018 volgt het tweede thema ‘Taal en meertaligheid’ en op 14/03/2018 bespreken we het onderwerp ‘Opvoeden thuis en op school’.

De uitnodigingen hiervoor zullen tijdig bezorgd worden aan de ouders van de kleuters.

Op 1 september mochten we heel wat blije gezichten welkom heten op onze school.

Als thema kozen we dit schooljaar: ‘Ik hou van respec(k)t’.

We willen onze leerlingen leren respect te hebben voor zichzelf, voor elkaar, voor iedereen, voor materiële dingen, …