Welkom

Patronagestraat 52 9060 Zelzate

secretariaat@basila.be 09 3455995

Belangrijke data december 2017

Schoolactviteiten

Sinterklaas en Geschenken Sint

 

6 december was het weer zover : Sinterklaas bracht een bezoek aan onze kleuterschool en lagere school. Om te zien hoe gezellig het hier was die dag, klikt u op de foto om meer foto’s te bekijken.

En dankzij het oudercomité kon de Sint dit jaar heel veel geschenken brengen voor elke klas. Wat we zoal kregen ziet u hier.

 

Wij doen ook mee aan de Warmste Week van Music For Life 2017 !

Onze acties 'Markten for life' zullen plaats vinden op 11 december op de wekelijkse markt van Zelzate en op 12 en 13 december in de kleuterschool. Meer info hierover volgt nog ...

We kozen als goed doel voor Vzw Lichtpunt, een vrijwilligersorganisatie die zich verzet tegen armoede en de ongelijkheid die daaruit voortvloeit.

Wij dragen deze organisatie een warm hart toe.

 

Op woensdag 13 september, de dag van de sportclubs, maakten onze leerlingen kennis met een aantal sporten die je in Zelzate kunt beoefenen : judo, tennis, voetbal, atletiek, basket en dansen.

De kleuters kwamen in sportkledij naar school. Ze startten en eindigden de schooldag met enkele leuke dansjes. Kijkt u maar naar de foto's.

Ona vertelt ...

We gingen naar de STEM-klas bij juf Siska waar we eerst naar twee filmpjes keken van de orkaan Irma.

Daarna vermeldde de juf de opdracht. We moesten in groepjes een manier bedenken om een papieren huisje niet onder water te laten komen. We mochten allerlei materialen gebruiken.

Ten slotte hebben we de werkjes ook uitgetest en er waren 2 groepjes in geslaagd om hun huisje droog te laten. Het was een hele leerrijke en plezante activiteit!

 

Welkom op onze CodesCool !

 

CodesCool zet zich in om kids uit het 5de leerjaar na schooltijd te leren programmeren.

Onze school heeft beslist deel te nemen aan dit initiatief.

De leerlingen komen wekelijks een uurtje samen om aan de slag te gaan aan de computer.

Spelenderwijs programmeren met leuke software, leren hoe computers werken, stap voor stap digitale verhalen en de leukste computerspelletjes ontwerpen en zelfs naar het einde toe aan de slag gaan met robots. Allesbehalve een saaie computerles!

De bosklassen voor het zesde leerjaar waren dit jaar wederom een groot succes.

Om een beeld te krijgen van de sfeer en de activiteiten tijdens deze prachtige week klikt u hier of op de foto

 

Op woensdag 8 november organiseerden we een eerste bijeenkomst voor de ouders van onze kleuters.

Het thema was ‘Kleuters in beweging’. Hier ziet u enkele foto’s.

Op 31/01/2018 volgt het tweede thema ‘Taal en meertaligheid’ en op 14/03/2018 bespreken we het onderwerp ‘Opvoeden thuis en op school’.

De uitnodigingen hiervoor zullen tijdig bezorgd worden aan de ouders van de kleuters.

Op 1 september mochten we heel wat blije gezichten welkom heten op onze school.

Als thema kozen we dit schooljaar: ‘Ik hou van respec(k)t’.

We willen onze leerlingen leren respect te hebben voor zichzelf, voor elkaar, voor iedereen, voor materiële dingen, …

 • Zondag 3 december : Eerste zondag van de advent
 • Maandag 4 december : 19.00 uur : Ouderavond drugspreventie (voor 6de lj.)
 • Dinsdag 5 december : Bezoek aan VZW Lichtpunt voor 4de en 5de lj.
 • Woensdag 6 december : Sinterklaas komt op bezoek
 • Donderdag 7 december : Voorstelling organisatie VZW Lichtpunt voor 1ste, 2de en 3de lj.
 • Vrijdag 8 december : Bezoek aan VZW Lichtpunt voor 6de lj.
 • Maandag 11 december : ‘Markten For Life’ van 8.30 u tot 11.30 u staan wij op de markt van Zelzate voor de Warmste Week
 • Dinsdag 12 december : 14.30 – 16.00 uur : Markt voor de Warmste Week in de kleuterschool
 • Woensdag 13 december : 10.45 – 12.05 uur : Markt voor de Warmste Week in de kleuterschool
 • Donderdag 14 december : Rollebolle voor 2de en 3de kleuterklas in Wachtebeke Drugspreventie voor 6de leerjaar
 • Vrijdag 15 december : Bezoek aan St.-Jan Baptist voor 6de lj.
 • Woensdag 20 december : Gebedsviering in parochiekerk
 • Donderdag 21 december : Music For Life in Wachtebeke voor 5de leerjaar
 • Vrijdag 22 december : Rapport periode 2 en syntheserapport

Music For Life in Wachtebeke voor 6de leerjaar